Hoe lang blijft de toegangscode tot mijn vragenlijst bruikbaar?

 

Er is geen houdbaarheidsdatum verbonden aan de toegangscode. De toegangscode blijft dus bruikbaar zolang CSR Centrum deze vragenlijst aanbiedt.

Ook de ingevulde vragenlijst en de antwoorden blijven toegankelijk met behulp van de code. Wel is het zo dat de toegangscode maar eenmalig gebruikt kan worden voor het invullen van de vragenlijst. Is de vragenlijst eenmaal ingevuld en afgerond dan liggen de vragen en de uitslag c.q. scores vast en kunnen niet meer worden gewijzigd.