Hoe worden de gegevens van klant en cliënt beveiligd?

CSR Centrum houdt zich als beheerder van deze webshop aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt. We respecteren jouw privacy en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk en zorgvuldig wordt behandeld. De medewerkers van CSR Centrum zijn tevens gebonden aan het beroepsgeheim zoals beschreven in artikel 457 van Boek 7 van het Burgerlijk wetboek. Het Privacyreglement van CSR Centrum vind je onderaan op www.csrcentrum.nl

Tijdens het versturen van de gegevens, of wanneer de gegevens zijn opgeslagen, worden deze versleuteld met de Secure Socket Layer (SSL)-technologie die binnen de branche als de standaard geldt.

De toegang van klanten tot het systeem en de gegevens is beveiligd met een wachtwoord. Klanten zijn zelf verantwoordelijk voor het veiligstellen van hun wachtwoorden en voor het regelmatig wijzigen van hun wachtwoorden. 

Bij het inzetten van de CSR Vragenlijst Stressklachten voor professionals wordt automatisch verzocht aan je webshopaccount een dubbele authenticatie (twee factor authenticatie) toe te voegen, in verband met het verwerken van jouw cliëntgegevens. Wij raden sterk aan de twee factor authenticatie op je account te activeren.